BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา
Viper Safe
Viper Safe
สวย แกร่ง ทนทาน ได้มาตรฐานความปลอดภัย
คุณลักษณะ
ระบบควบคุมการเปิดปิด
ป้องกันการโจรกรรมและพร้อมกันไฟในตู้เดียว
ผ่านมาตรฐาน EN11450 ระดับ S2 การป้องกันโจรกรรม จากสถาบัน ECB-S
ผ่านมาตรฐาน EN15659 การกันไฟนาน 30 นาที สำหรับเอกสาร จากสถาบัน ECB-S
ระบบล็อคดิจิตอล SG ผ่านมาตรฐาน EN1300 พร้อมรหัสฉุกเฉินกรณีลืมรหัสผ่าน
เหมาะสำหรับเก็บเงินสดหรือสิ่งของมีค่า เช่น พาสปอร์ต และเอกสารสำคัญต่างๆ ภายในบ้านและออฟฟิศ
สลักกลอนรูปตัว "V" นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกแบบบานประตูเซฟให้คงทนต่อการโจรกรรมและทนไฟ
กลับสู่หน้าหลัก