BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: SA-827
ยี่ห้อ: Kingdom
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 476(W) x 400(D) x 350(H) mm.
ขนาดภายใน: 350(W) x 257(D) x 216(H) mm.
น้ำหนัก: 53 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: -
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: - มีระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกทำลาย
- แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันไฟได้นานกว่า 2 ชม. ที่ความร้อนถึง 1850 F (1010 C)
- มีระบบล๊อค 2 ชั้น ประกอบด้วยระบบกุญแจและระบบ
ชื่อสินค้า: SA-827
ยี่ห้อ: Kingdom
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 476(W) x 400(D) x 350(H) mm.
ขนาดภายใน: 350(W) x 257(D) x 216(H) mm.
น้ำหนัก: 53 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: -
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: - มีระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อตู้ถูกทำลาย
- แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันไฟได้นานกว่า 2 ชม. ที่ความร้อนถึง 1850 F (1010 C)
- มีระบบล๊อค 2 ชั้น ประกอบด้วยระบบกุญแจและระบบ