BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: ES-11XPL
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 336(w)x395.5(d)x444(h) mm.
ขนาดภายใน: 214(w)x250(d)x294(h) mm.
น้ำหนัก: 42 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส
ชื่อสินค้า: ES-11XPL
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 336(w)x395.5(d)x444(h) mm.
ขนาดภายใน: 214(w)x250(d)x294(h) mm.
น้ำหนัก: 42 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส