BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: NSD
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 463(w)x525(d)x665(h) mm.
ขนาดภายใน: 325(w)x335(d)x470(h) mm.
น้ำหนัก: 105 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ตู้นิรภัยซีรีส์ "T" หน้ากากดีไซน์ใหม่ล่าสุด
* กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (Both sides dimple key) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง
ชื่อสินค้า: NSD
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 463(w)x525(d)x665(h) mm.
ขนาดภายใน: 325(w)x335(d)x470(h) mm.
น้ำหนัก: 105 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ตู้นิรภัยซีรีส์ "T" หน้ากากดีไซน์ใหม่ล่าสุด
* กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (Both sides dimple key) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน เพิ่มความปลอดภัยในการปลอมแปลง