BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: SSM-XN
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 484(w)x447.5(d)x372(h) mm.
ขนาดภายใน: 354(w)x267(d)x214(h) mm.
น้ำหนัก: 53 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อสินค้า: SSM-XN
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 484(w)x447.5(d)x372(h) mm.
ขนาดภายใน: 354(w)x267(d)x214(h) mm.
น้ำหนัก: 53 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: