BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: CS
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 424(w)x433(d)x372(h) mm.
ขนาดภายใน: 294(w)x267(d)x214(h) mm.
น้ำหนัก: 45 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบบล็อค : 1 กุญแจ 1 รหัส
ชื่อสินค้า: CS
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 424(w)x433(d)x372(h) mm.
ขนาดภายใน: 294(w)x267(d)x214(h) mm.
น้ำหนัก: 45 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 TRAY
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบบล็อค : 1 กุญแจ 1 รหัส