BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า download pdf
ชื่อสินค้า: EV-040 (NR)
ยี่ห้อ: Worldsafes
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 41.0(w)x47.5(d)x53.6(h) cm.
ขนาดภายใน: 30.5(w)x32.0(d)x41.5(h) cm.
น้ำหนัก: 63 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: แผ่นชั้น1/ลิ้นชัก1
ระยะเวลากันไฟ: 1ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตู้นิรภัยกันไฟ ออกแบบให้มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ระบบล็อคอิเล็คทรอนิกส์ สามารถตังรหัสได้ 6 ตัวเลข แผงปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับ Micro uSB 2.0 กรณีต้องการใช้ไฟสำรองฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor โดยจะส่งเสียงสัญญาณเตือนความดัง 120dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้นิรภัย
ชื่อสินค้า: EV-040 (NR)
ยี่ห้อ: Worldsafes
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 41.0(w)x47.5(d)x53.6(h) cm.
ขนาดภายใน: 30.5(w)x32.0(d)x41.5(h) cm.
น้ำหนัก: 63 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: แผ่นชั้น1/ลิ้นชัก1
ระยะเวลากันไฟ: 1ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตู้นิรภัยกันไฟ ออกแบบให้มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ระบบล็อคอิเล็คทรอนิกส์ สามารถตังรหัสได้ 6 ตัวเลข แผงปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับ Micro uSB 2.0 กรณีต้องการใช้ไฟสำรองฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor โดยจะส่งเสียงสัญญาณเตือนความดัง 120dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้นิรภัย
download pdf