BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า download pdf
ชื่อสินค้า: 704- XPL
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 750(w)x698.5(d)x1448(h) cm.
ขนาดภายใน: 610(w)x460(d)x1232(h) cm.
น้ำหนัก: 380 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 3 SHELVES
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส
ชื่อสินค้า: 704- XPL
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 750(w)x698.5(d)x1448(h) cm.
ขนาดภายใน: 610(w)x460(d)x1232(h) cm.
น้ำหนัก: 380 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 3 SHELVES
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส
download pdf