BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: MS-602
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 632(w)x707(d)x1038(h) cm.
ขนาดภายใน: 489(w)x501.5(d)x898(h) cm.
น้ำหนัก: 470 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อสินค้า: MS-602
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 632(w)x707(d)x1038(h) cm.
ขนาดภายใน: 489(w)x501.5(d)x898(h) cm.
น้ำหนัก: 470 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: