BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: MS-601
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 581(w)x631(d)x835(h) cm.
ขนาดภายใน: 438(w)x425.5(d)x695(h) cm.
น้ำหนัก: 380 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อสินค้า: MS-601
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 581(w)x631(d)x835(h) cm.
ขนาดภายใน: 438(w)x425.5(d)x695(h) cm.
น้ำหนัก: 380 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: