BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: MS-600
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 530(w)x554(d)x632(h) cm.
ขนาดภายใน: 387(w)x348.5(d)x492(h) cm.
น้ำหนัก: 230 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อสินค้า: MS-600
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 530(w)x554(d)x632(h) cm.
ขนาดภายใน: 387(w)x348.5(d)x492(h) cm.
น้ำหนัก: 230 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: