BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า download pdf
ชื่อสินค้า: 701L-EKG
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 59.0(W)x60.1(D)x93.6(H) CM
ขนาดภายใน: 45.0(W)x35.5(D)x72.0(H) CM
น้ำหนัก: 190 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส
ชื่อสินค้า: 701L-EKG
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกค์
ขนาดภายนอก: 59.0(W)x60.1(D)x93.6(H) CM
ขนาดภายใน: 45.0(W)x35.5(D)x72.0(H) CM
น้ำหนัก: 190 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: * ระบบการป้องกันสองชั้น ด้วยการล๊อกแบบดิจิตอล และแบบกุญแจ
* ระบบล๊อกแบบดิจิตอลถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Leeco เท่านั้น
* สามารถสร้างรหัสป้องกันได้ถึง 100 ล้านรหัส
download pdf