BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: DAS-2012
ยี่ห้อ: Kingdom
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 548(W) x 530(D) x 788(H) mm.
ขนาดภายใน: 360(W) x 346(D) x 532(H) mm.
น้ำหนัก: 140 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: -
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตู้นิรภัยเก็บ SOFTWARE ขนาดเล็กแบบประตูเดียว เหมาะสำหรับเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งเก็บรูปแบบต่าง ๆ คือ ม้วนแถบแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ และแผ่น CD เป็นต้น มีสมรรถนะกันไฟได้ 1700 F นาน 1 ชั่วโมง ระบบล็อคมีกุญแจจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีดอกแตกต่างกัน 1,000 หมายเลข และ รหัส 1 ชุด สามารถเปลี่ยนเลขรหัสได้มากถึง 1 ล้านเลขหมายและล็อคเองได้โดยอัตโนมัติเมื่อรหัสถูกทำลาย
ชื่อสินค้า: DAS-2012
ยี่ห้อ: Kingdom
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 548(W) x 530(D) x 788(H) mm.
ขนาดภายใน: 360(W) x 346(D) x 532(H) mm.
น้ำหนัก: 140 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: -
ระยะเวลากันไฟ: 1
ข้อมูลเพิ่มเติม: ตู้นิรภัยเก็บ SOFTWARE ขนาดเล็กแบบประตูเดียว เหมาะสำหรับเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งเก็บรูปแบบต่าง ๆ คือ ม้วนแถบแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ และแผ่น CD เป็นต้น มีสมรรถนะกันไฟได้ 1700 F นาน 1 ชั่วโมง ระบบล็อคมีกุญแจจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีดอกแตกต่างกัน 1,000 หมายเลข และ รหัส 1 ชุด สามารถเปลี่ยนเลขรหัสได้มากถึง 1 ล้านเลขหมายและล็อคเองได้โดยอัตโนมัติเมื่อรหัสถูกทำลาย