BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา
Challenger Safe
Challenger Safe
ตู้นิรภัย รุ่น ชาลเลนเจอร์ ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรของ ซับบ์เซฟ เพื่อปกป้องของมีค่า และทรัพย์สินของคุณอย่างมั่นใจ
ลักษณะเฉพาะ
โครงสร้าง
ตัวตู้มีความหนาถึง 90 มิลลิเมตร บรรจุสารป้องกันการเจาะทำลายสูตรพิเศษ Miltonex N200 (มิลทันเน็กซ์ เอ็น 200) ซึ่งเป็นส่วนผสมของไยเหล็ก เเละคอนกรีตเสริมแรงที่มความหนาแน่นสูง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการเจาะทำลายและป้องกันความร้อนสูงสุด
บานประตู
มีความหนารวม 140 มิลลิเมตร ควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่แบบ 3 ทิศทาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ส่วนด้านขวาของบานประตู ออกแบบเป็นแท่งกลอนยาวตลอด ความสูงของตัวตู้ ป้องกันการงัดแงะจากเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบล็อค
แบบ 1 รหัส 1 กุญแจ รหัสแบบ 3 ตัวเลขเปลี่ยนรหัส ได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย และกุญแจแบบ Double Bit (เฟือง 2 ด้าน) 8 แถบระดับ ชุดรหัส และแม่กุญแจได้รับการป้องกันการเจาะทำลาย ด้วยการติดตั้งแผ่นเหล็กกันเจาะ เเละระบบล็อคอัตโนมัติ ซึ่งจะทำงานทันทีเมื่อมีความพยายามเจาะทำลายอุปกรณ์ล็อค ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประสิทธิภาพด้านกันไฟ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISS1037-1989
อุปกรณ์มาตรฐาน
แผ่นชั้นเหล็ก 1 ชิ้น ปรับระดับได้ และลิ้นชักล็อค 1 กุญแจ จำนวน 2 ลิ้นชัก
สี
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม ตู้นิรภัย รุ่น ชาลเลนเจอร์ ผ่านกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิว หลายขั้นตอน ก่อนรองพื้นด้วยสี Epoxy และเคลือบสีด้วย Polyurethane เพื่อความสวยงามคงทน
กลับสู่หน้าหลัก