BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: SDM-XM
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 463(w)x521(d)x662(h) mm.
ขนาดภายใน: 325(w)x335(d)x470(h) mm.
น้ำหนัก: 105 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชื่อสินค้า: SDM-XM
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 463(w)x521(d)x662(h) mm.
ขนาดภายใน: 325(w)x335(d)x470(h) mm.
น้ำหนัก: 105 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 DRAWER WITH KEY, 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: